INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Iesniegumi:

  • iesniegumus par bērna uzņemšanu 2019./2020.m.g. 1.klases pretendentu sarakstā skatieties šeit.
  • iesniegums par kavēto stundu attaisnošanu; [DOC] [PDF]
  • iesniegums atļaut piedalīties ārpusskolas pasākumos;
  • iesniegums par uzņemšanu skolā;
  • iesniegums par dokumentu saņemšanu (skolas maiņa);