INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Daugavpils 13.vidusskola sāk izglītojamo uzņemšanu 10.klasēs atbilstoši Noteikumiem par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolā 10.-12.klasēs 2020./2021.mācību gadā. Ar noteikumiem par kārtību, komplektiem var iepazīties zemāk.

UZŅEMŠANA 10.-12.klasēs 2020./2021.mācību gadā

 Dokumenta nosaukums Datnes lejupielādei
 Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2020./2021.mācību gadā  PDF
 Daugavpils 13.vidusskolas piedāvāti komplekti vispārējās vidējās izglītības programmā no 2020.gada 1.septembra  PDF
 Iesniegums par uzņemšanu vidējās izglītības programmā  PDF; DOC