INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Daugavpils 13.vidusskola sāk izglītojamo uzņemšanu 10.klasēs atbilstoši Noteikumiem par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolā 10.-12.klasēs 2020./2021.mācību

Vispārīga informācija par reģistrāciju

2020.gada 3.februārī plkst. 8.00 Daugavpils 13.vidusskola sāk reģistrēt izglītojamos 2020./2021.mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā.

Reģistrācija notiek

Pieteikšanās vasaras nometnēm 2018.gadā notiks elektroniski no š.g. 7.aprīļa.

Sīkāka informācija lasāma Izglītības pārvaldes mājās lapā.

Vecāku tiesības un pienākumi

Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu.

Ievadam

Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības