INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Skolas konkursa "Ķer mirkli" rezultāti (10.03.2021.)

Sagatavoja Skolas parlamenta viceprezidente Anastasija Karnilova

kermomentu

9. – 17. novembrī skolas pašpārvalde izstrādāja, piedāvāja un novadīja klases stundas “Es esmu skolas patriots”. Klases stundas tika vadītas 1.- 6. klasēs, kur skolas pašpārvaldes pārstāvji

Š.g. 15.oktorbī "Zoom" platformā Izglītojamo pašpārvaldes locekļi Artjoms Makaršonovs ar Anastasiju Karnilovu piedalījās Latvijas jaunatnes padomes domnīcā.

Kā parādīja domnīcas rezultāti, līderu

Šonedēļ skolas pašpārvalde veica klases stundas 1.klasēs, kuru tēma bija: “Iekšējās kārtības noteikumi; APU komanda”.

Galvenais mērķis bija iepazīstināt skolniekus ar iekšējās kartības noteikumiem

Higiēna ir ļoti svarīga cilvēka dzīvē, jo daudzi mikrobi no mūsu ikdienas dzīvēs paliek uz mūsu ķermeņa un lai būtu veselam, tos obligāti jātīra. Šodien, saistībā ar Covid-19 vīrusu, personīgas