INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Kopš 2012.gada Latvijas parlaments īsteno skolu programmu “Iepazīsti Saeimu”, ar mērķi izglītot un ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā.

Skolu programma „Iepazīsti Saeimu” ir pielāgota virtuālajai videi, paplašinot parlamenta piedāvājumu skolu jauniešiem – klātienē vai attālināti tiešsaistē iepazīties ar parlamenta darbu.
Tās mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

21.05.2021. Daugavpils 13.vidusskolas 11. klase apmeklēja piedāvāto lekciju „Iepazīsti Saeimu. Nodarbības laikā 11. klases skolēni paplašināja savas zināšanas par Saeimas struktūru, darbību un funkcijām, interaktīvajā formā noskaidroja, kā notiek likumdošanas process, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi. Skolēni iesaistījās dialogā par demokrātijas pamatprincipiem un vērtībām mūsdienu pasaulē, par sabiedrības līdzdalības iespējām vietējas kopienas un valsts dzīvē, izteica savu viedokļi par jautājumu “Ko Tev nozīmē demokrātija?”, uzsverot, ka tā ir brīvība un atbildība, līdzdalība un kopdarbs.

Nodarbības beigās notika simulācijas spēle “Saeimas sēde”, kurā skolēniem bija iespēja iejusties deputātu lomā, piedalīties debatēs un balsojumā par dažiem likumprojektiem.

Pēc lekcijas noklausīšanās tiek izsniegts elektronisks apliecinājums.

Sagatavoja Irina Ņevedomska, direktores vietniece

skolu programma saeima web 2