INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Par godu 18.novembra svētkiem, ņemot vērā ārkārtas situācijas apstākļus, radās ideja veidot video koncertu sadarbībā ar skolas mācību priekšmetu skolotājiem.

Projekta “Iedvesmas zeme Latvija” mērķis: veicināt patriotiskās jūtas un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei; attīstīt sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Lai veicinātu izglītojamo caurviju prasmju attīstīšanu un nostiprināšanu, skolēni tika aicināti strādāt radoši, izvēloties atbilstošu darba modeli, lai izveidotu video klipu, attīstot pašizziņu un pašvadību; domāšanu un radošumu; sadarbību un līdzdalību; kā arī digitālās prasmes. Skolotājs(skolotāji) virzīja un atbalstīja šo prasmju apguvi, mācot stratēģijas vai darba paņēmienus.

Darba gaitā skolēni guva pozitīvo pieredzi, paši sacerot dzejoļus un dziesmu tekstus, deklamējot latviešu un citu dzejnieku literārus darbus, rotājot skolas telpas un dziedot dziesmas, filmējot dabas un pilsētas skaistākās vietas, veidojot video un ierakstot skaņu – tas viss deva iespēju izveidot koncertu – vēltījumu “Iedvesmas zeme Latvija”