INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

Š.g. 16.maijā pilsētas mājturības un tehnoloģija olimpiādē "Gadalaiki - ziema" 8.a klases izglītojamā Oļesja Seņgova ieguva 1.vietas diplomu.

Skolnieci pasākumam gatavoja mājturības un

 

Š.g. 19.maijā Daugavpils 13.vidusskolas 4.klašu izglītojamās Irina Kolosovska un Anastasija Vasiļjeva pilsētas krievu valodas olimpiādes 4.klašu skolēniem ietvaros ieguva 3.vietas

 

Š.g. 19.maijā pilsētas dabaszinību olimpiādē 2.klašu skolēniem 2.a klases izglītojamā Uļjana Poltarjonoka ieguva 2.vietu.

Skolniece gatavoja un atbalstīja klases audzinātāja un dabaszinību

 

Š.g. 22.aprīlī 12.klases izglītojamā Līna Kuzņecova saņēma Atzinības rakstu par panākumiem krievu valodas un literatūras 31.atklātās olimpiādes 3. (valsts) posmā.

Atzinības rakstu par

 

Š.g. 8.aprīlī aizvadītajā Latgales reģiona 14. atklātajā matemātikas olimpiādē 4.klasei Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie ieguva godalgotas vietas:

  • 2.vieta - Irina Kolosovska, 4.a

 

Š.g. sākumā notikušajā pilsētas olimpiādē fizikā Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie ieguva godalgotās 3.vietas: Diāna Lavrinoviča (11.klase), Nikolajs Trifonovs (9.b klase) un Ņikita

 

 

Š.g. februārī notikušajā 34.ģeogrāfijas olimpiādes pilsētas posmā 12.klases izglītojamais Marks Smirnovs ieguva 3.vietu.

Izglītojamo gatavoja ģeogrāfijas skolotāja Svetlana