INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

2019.gada 15.martā Rīgas 40.vidusskolā notika krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes 3. posms, kurā piedalījās 157 dalībnieki no 8.-12.klasēm. Olimpiādi organizēja Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ar VISC informatīvo atbalstu.

Olimpiādes mērķis un uzdevumi bija: veicināt skolēnu krievu (dzimtās) valodas un literatūras pratības attīstību; rosināt skolēnu interesi par krievu valodu un literatūru, grāmatu lasīšanu; pilnveidot saskarsmes kultūru, prasmi diskutēt; attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu; piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes dzimtajā valodā; apzināt spējīgus un talantīgus skolēnus krievu valodā un literatūrā.

Olimpiādes dalībnieki bija 8.-12.klašu skolēni trijās klašu grupās: 8.-9.klase, 10.-11.klase un 12.klase. Mūsu skolu pārstāvēja 8.-9.klašu skolēni Darina Lubarska (8.a kl.) un Anastasija Paškeviča (9.a kl.).

8.klašu grupā olimipādē  atzinības ieguva D.Ļubarska (skolotāja Irina Čertkova),  9.klašu grupā atzinību ieguva – A.Paškeviča (skolotāja Valentīna Titoka).

Apsveicam laureātus un skolotājas  I.Čertkovu, V.Titoku, kas palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Sagatavoja Krievu valodas un literatūras MK vadītāja Valentīna Titoka