INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

Š.g. 1.aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa "No baroka līdz rokam"

 

Š.g. 26.martā Rīgā ar Mākslas Vērtību Fonda gādību un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta atbalstu norisinājās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli

 

Š.g. 24.martā Rēzeknes 5.vidusskolā norisinājās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu XIX akordeonistu festivāls-konkurss.

Daugavpils 13.vidusskolu šajā pasākumā

 

Šī gada 11.martā Jēkabpilī norisinājās VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Latgales novadu skate, kurā piedalījās mūsu pūtēju orķestris Arnolda Grīnberta

 

Š.g. 9.martā Daugavpils 15.vidusskola organizēja latviešu valodas pēcpusdienu pilsētas 10.klašu skolēniem.

Mūsu skolas komanda Diānas Stepanovas, Igora Deņisova, Aleksandra Petrova un Niķitas

 

2017.gada 2.martā Daugavpils 3.vidusskola rīkotajā pilsētas jauno dabaszinātnieku spēlē - konkursā "Per aspera ad astra" ("Caur ērkšķiem uz zvaigznēm") Daugavpils 13. vidusskolas komanda Ērikas

 

Š.g. 2.martā Daugavpils 17.vidusskolā konkursā "Latvija laikmeta griežos" mūsu 12.klašu skolēnu komanda - Valērija Verdiņa, Olīvija Lavrenova, Ksenija Safronova, Viktorija Korotkina un Marks