INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

Š.g. 4.aprīlī pilsētas tautas deju kolektīvu skatē "Tiekamies dejā" Daugavpils 13.vidusskolas tautas deju kolektīvs "Varavīksne" (vadītāja Alīna Nikolajeva) 5.klašu grupā ieguva

 

Š.g. 5.aprīlī BJC "Jaunība" rīkotajā stendu modeļu konkursā "Papīra pasaule" 8.a klases izglītojamais Gļebs Pozņaks un 7.b klases izglītojamais Vladislavs Hmeļnickis ieguva 1. un 2.vietu

 

Š.g. 31.martā noslēdzās BJC "Jaunība" organizētais pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Latvijas toņi un pustoņi".

Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie ieguva pilnu

 

XII Starptautiskajā akordeonistu festivālā Kauņā (Lietuva), kurš norisinājās š.g. 10.aprīlī, mūsu skolas izglītojamie Arkādijs Gorbunovs un Pāvels Vasiļkovs uzrādīja lieliskus rezultātus, par

 

 

Š.g. 12.aprīlī notikušajā pilsētas koru skatē Daugavpils 13.vidusskolas 1.-4.klašu koris diriģentu Ivetas Ustinskovas un Svetlanas Gudes vadībā ieguva 1.vietu.

Apsveicam ar panākumiem!

 

Š.g. 5.aprīlī Daugavpils 15. vidusskolā tika organizēts latviešu valodas konkurss "Slepeno aģentu skola" 2.klases skolēniem.

Mūsu skolas 2. klašu pārstāvji izcīnīja 3. vietu - Jurana Sendrjūte

 

Š.g. 4.aprīlī Preiļos notika novada skolēnu mazās formas uzvedumu konkurss.

9.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Ilgu Gurovu un mūzikas skolotāju Svetlanu Gudi šajā konkursā