INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

Š.g. 29. un 4.maijā ar finālkonkursu noslēdzās VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru ar defilē salidojumi.

Mūsu pūtēju orķestris Arnolda Grīnberta vadībā ieguva II pakāpes diplomu

 

Š.g. 22.aprīlī Preiļos noslēdzās vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017".

2-4.klašu meiteņu vokālais ansamblis, kura sastāvā dzied E.Platkova (2.a), J.Zaičenkova (2.a), I.Gasparoviča (3.a)

 

 

Š.g. 22.aprīlī noslēdzās vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017".

Daugavpils 13.vidusskolas jauktais vokālais ansamblis diriģentes Larisas Bogatirjovas vadībā ieguva I pakāpes

 

 

Š.g. 21.aprīlī  konkursā "IT Ceļš", ko rīkoja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 5.klases izglītojamais Antons Veličko izcīnīja 1.vietu programmēšanā (informātikas skolotājs Dmitrijs

 

 

Š.g. 20.aprīlī norisinājās III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Latgalē.

Jauktais koris "Nojauta" diriģentu Jevgeņija Ustinskova un Larisas Bogatirjovas

 

Š.g. 21.aprīlī Rēzeknē norisinājās Austrumlatvijas 1.atklātajā reģionālā skolēnu zinātniskā konference.

Daugavpils 13.vidusskolu pārstāvēja divi darbi: "Fitoncīdi kā tomātu fitoftorozes

 

Š.g. 6.aprīlī pilsētas koru skatē Daugavpils 13.vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu koris diriģentes Andžellas Pecevičas vadībā ieguva 1.vietu.

Apsveicam ar panākumiem!