INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

 

2017.gada 24.novembrī Daugavpils 13. vidusskolā notika novadpētniecības konference, veltīta skolas 45 gadu jubilejai.

Biedrības "Mentors" apsveikumu un konferences fotogaleriju var apskatīt

 

 

Š.g. 17.novembrī skolas aktu zālē norisinājās svētku pasākumi par godu 18.Novembra dienai ar radošo kolektīvu piedalīšanos.

Direktore Andžela Skutele teica svētku uzrunu un godināja

 

 

Novembris ir tradicionāls laiks, kad Krievijā notiek starptautisks folkloras mūzikas festivāls „ITERFOLK.” Festivāls notiek Sanktpēterburgā jau 10 gadus. 2017.gadā piedalījās vairāk nekā

 

Šī gada 4.oktobrī svinīgajā pasākumā Valsts prezidenta pilī tika sveikti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.

“Patiesu izcilību nav iespējams izstāstīt, bet to var parādīt

 

2016./2017.mācību gadu noslēdzot, Daugavpils 13.vidusskola no SIA "uzdevumi.lv" ir saņēmusi Atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa

 

 

Š.g. 2.maijā ar Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" gādību tika rīkots pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss.

Maksims Markovs (5.a klase) par sniegumu ieguva I pakāpes