INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Š.g. 23.februārī Rēzeknē notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam".

Daugavpils 13.vidusskolas

Š.g. 28.martā BJC "Jaunība" rīkoja Lieldienu floristikas konkursu skolām.

Daugavpils 13.vidusskolas komanda, kuras sastāvā bija 7.a klases izglītojamā Elīna Rosmanoviča un 6.a klases izglītojamā

Š.g. 15.februārī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" organizēja pilsētas tradicionālo konkursu izglītojamajiem "Rotaļlietu un rotaļu svētki".

13.vidusskolas 5.b klases komanda -

 

 

Š.g. 22. februārī divi Daugavpils 13. vidusskolas radošie kolektīvi  - 2.-4.klašu vokālais ansamblis "Tērcītes" un 10.-12.klašu vokālais ansamblis, tradicionālajā Daugavpils pilsētas Bērnu

 

 

Š.g. 28.februārī mūsu skolas 7.a klases komanda ar Darinu Ļubarsku, Veru Isajevu, Sergeju Gorevu un Aleksandru Oļipovu Daugavpils 3. vidusskolā rīkotajā pilsētas jauno dabaszinātnieku

 

 

Latviešu valodas aģentūra šogad rīkoja radošo darbu konkursu ,,Kas manu tautu stipru dara”. Konkursam tika iesūtīti 885 darbi no visas Latvijas un latviešu diasporas skolām ārzemēs. Bērnu

 

 

 

 

Š.g. 17.janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā norisinājās IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss.

Daugavpils 13. vidusskolu konkursā pārstāvēja diriģente