INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Š.g. 28.februārī Daugavpils Universitātes rīkotajā Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Daugavpils 13.vidusskolas izvirzītie darbi  ieguvuši godalgotas vietas, trim darbiem izvirzoties uz dalību Latvijas konferencē Rīgā (skolotāji Jurijs Kostjukevičs, Valdis Mizers, Jūlija Kanto).

Apsveicam ar panākumiem!