INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Mēdz teikt, ka tas, kurš māk skaisti runāt, spēj valdīt pār cilvēku sirdīm un ausīm. Šī prasme ir jāizkopj, tāpēc skolēniem tiek piedāvāta iespēja uzstāties plašākas auditorijas priekšā, lasot dzeju vai prozu. Katru gadu Daugavpils pilsētā notiek skatuves runas konkurss, kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, sekmēt interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.
Šajā mācību gadā vārda mākslas spēku no mūsu skolu konkursā rādīja sākumskolas un vidusskolas skolēni. 

No sākumskolas konkursā piedalījās 1.a klases skolniece Laura Rudaka,  2.a klases skolniece Sofija Stičinska. Abas meitenes konkursā ieguva 2. vietu. Savukārt 2.b klases skolnieks Romans Lonskis – 3. vietu. Sofija ir konkursante ar “pieredzi”, bet Laura un Romans – iesāсēji. Konkursā skanēja O. Vācieša, I. Ziedoņa darbi, tautas pasakas – viss, kas tematiski saistīts ar Latviju, skolēnu pašidentitāti,  ģimeni.  Bērni ilgi un centīgi gatavojās konkursam, īpašu izmanību pievēršot izrunai, daļdarbu noskaņojumam, emociju izteikšanai. 

12. klases skolniece Valērija Fominceva konkursā runāja fragmentu no G.Janovska romāna „Sōla“ un I.Ziedoņa dzejoli „Es apstājos ceļa malā“. Savukārt Alīna Stepanova uzstājās ar I.Ziedoņa dzejoli „Kāpēc mēs mīlam vecas ēkas“ un lasīja I.Ziedoņa epifānijas „Apiet apkārt“ fragmentu. Meiteņu ieguldītais darbs vainagojās panākumiem – konkursā abas ieguva 2. vietu.

Paldies skolēniem par centīgo gatavošanos konkursam!

Paldies skolotājām par atbalsta sniegšanu skolēniem!

Informāciju apkopoja latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča