INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Ikvienam no mums ir vēlme darīt otram labu un sniegt atbalstu grūtā brīdī.

Mūsu skolas 6.b klases skolēni piedalījās “Rīgas Dzirnavnieka” rīkotā konkursa “Meklējām Superputras varoņus”. Nosacījums

Oktobrī “Latvijas skolas soma”projektā, 6. b klases skolēni apmeklēja Daugavpils Teātri.

“Raganiņa” ir pirmā Daugavpils teātra bērnu izrāde, kurā skanēja latgaliešu valoda. Asprātīgākie latgaliešu

Saldējums! Mmmm... Dzirdot šo vārdu, ikvienam uzreiz uzlabojas garastāvoklis un mutē aktivizējas garšas kārpiņas. Cik brīnišķīgi, ja saldējums pats atbrauc ciemos! Vai tas ir iespējams? Jā! 2020.gada

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā,
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.


Ar senām tautasdziesmām, jautrām stafetēm un kreatīvām reklāmām tika aizvadīta Miķeļdiena mūsu

7. un 8. oktobrī LSS projekta ietvaros mūsu skolu apmeklēja SIA "Namdara darbnīca" ar aizraujošu un izzinošu projektu „Koka daudzveidīgā dzīve,” kura laikā skolēniem tika piedāvātas meistarklases

No 28.septembra līdz 2.oktobrim Daugavpils 13.vidusskolā notika Mikeļdienas svētku izstāde 1.-3.klasēs, kurā 2.a un 2.b klašu izglītojamie aktīvi piedalījās un kopā ar vecākiem izveidoja interesantus

Š.g. 6. un 7.oktobrī 2.a un 2.b klases skolēni ar klases audzinātāju Aļonu Kokinu un pedagogu palīgu Jaroslavu Laiševcovu aktīvi piedalījās Latvijas skolas somas programmas darbnīcā "Koka