INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi

Par iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

Ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, bet ir

Cien. vecāki!

Lai reģistrētu savus bērnus mācībām Daugavpils 13.vidusskolas 1.klasē no 2021./2022.m.g. 1.septembra, zemāk varat iepazīties ar kārtību par iesniegumu reģistrēšanu

noteikumi