Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Daugavpils 9. vidusskolu un Daugavpils 13.vidusskolu turpina īstenot divgadīgu Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr. 2(KA2) projektu Nr. 2018-1- ES01-KA201-050626”Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai.”

Š.g. 30.un 31. oktobrī notika projekta vadības grupas tikšanās Aleksandrijā (Rumānijā). Šajā tikšanās piedalījās Daugavpils 9. un 13. vidusskolas skolotāji Evita Ruļuka un Žanna Papenoka. Projekta partneri iк izglītības iestādes no Rumānijas, Slovēnijas, Polijas, Ungārijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas.

Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt un aprobēt skolās dažādu veidu spēles, lai palīdzētu bērniem ,kas atgriezušies vai ieradušies no ārzemēm iekļauties vidē, veiksmīgāk mācīties un sazināties ar saviem vienaudžiem.

Tikšanās laikā tika apmeklētas divas vidusskolas: Mihai Eminescu vidusskola Aleksandrijā un vidusskola ciematā Dobrotesti. Projekta dalībnieki iepazinās ar Rumānijas izglītības sistēmu, ar rumāņu kultūru un tradīcijām. Skolēni sagatavojuši interesantus koncertus un teātra izrādes dažādās valodās. Izglītības speciālistiem bija dota iespēja redzēt kā strādā kolēģi Rumānijā, apspriest dažādas problēmas, saistītas ar izglītību un mācīšanās procesu.

Noslēgumā tika noteikti turpmākie mērķi un darbības projekta īstenošanai.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Žanna Papenoka

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" (“Level up! Designing game -based practices for migrant children inclusion” 2018-1-ES01-KA201-050626) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.