INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Daugavpils 13.vidusskolai

2.vieta Latvijas mazo skolu reitingā 2014./2015.m.g.

(darbs ar talantīgiem bērniem - ZPD un mācību priekšmetu olimpiādes)