INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Skolas soma LV100 krasains

2021.gada 26.maijā 5.a klasei projekta ,Latvijas Skolas soma’’ ietvaros bija iespēja virtuāli apmeklēt Latvijas nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas par akmens, bronzas un dzelzs laikmetu Latvijas teritorijā.
Virtuālo ekskursiju vadīja muzejpedagoģe Santa Cērbule. Viņas stāstījums aizveda skolēnus pirms 14 tūkstošiem gadu tālā pagātnē un iepazīstināja ar seno cilvēku dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Skolēni aplūkoja dažādus seno laikmetu darba rīkus, kā harpūnas, cirvjus, dunčus un cirvjus, kas pagatavoti gan no akmens, gan ziemeļbriežu ragiem. Skolēni uzzināja, kā bronzas laikmetā cilvēki kausēja dzelzs rūdu speciālās māla krāsnīs, lai pēc tam no tās gatavotu cirvjus un šķēpus.

Ekskursijas laikā skolēni iepazinās arī ar seno cilvēku nodarbošanos, bija interesanti uzzināt, ka agrāk bija amatnieki, zemkopji, podnieki, rotkaļi un tirgotāji. Ekskursijas vadītāja pastāstīja arī par senajām tautām, kuras dzīvoja Latvijas teritorijā – sēļi, kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši, kā arī praktiski nodemonstrēja, kā agrāk cilvēki nēsāja apģērbu.

Virtuālā ekskursija bija interesanta un izzinoša, ļoti ceram, ka nākotnē varēsim apmeklēt Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un visu apskatīt klātienē.

Sagatavoja klases audzinātāja Vineta Upeniece