INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Kā motivēt sievietes izvērtēt izglītības un karjeras iespējas tehnoloģiju nozares profesijās? Kā mudināt vīriešus vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē, bērnu audzināšanā un palīdzēt mājsaimniecības ikdienā? Kā motivēt darba devējus veidot sabalansētas darbinieku komandas, kurā ir pārstāvētas gan sievietes, gan vīrieši? 25. novembrī platformā ZOOM informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros norisinājās Debašu klubu jauniešu diskusija par dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām privātās un darba dzīves iespējām.

Pasākumā laikā jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem datiem un aptaujām dzimumu līdztiesības jautājumos. Pasākuma moderators, sabiedriskais aktīvists Rojs Rodžers un PROVIDUS pētniece Agnese Lāce kopā ar jauniešiem meklēja atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir svarīgi runāt par diskrimināciju un dzimumu līdztiesību Latvijas sabiedrībā. Diskusijas laikā īpašu uzmanība tika pievērsta diskriminācijai dzimuma dēļ, un jaunieši kopīgi veidoja kampaņas, kuras risina ar dzimumu līdztiesību saistītu problemātiku Latvijā.

Šāds publisko diskusiju formāts ir izvēlēts ar mērķi jauniešus mudināt vairāk iedziļināties konkrētos datos par diskrimināciju un dzimumu līdztiesību Latvijā.

Aktivitātē piedalījās arī mūsu brīnišķīgie 13.vidusskolas skolēni: Aleksejs Aleksejevs (10. kl.); Ņikita Kazakevičs(10.kl.);Darja Beļeviča(11.kl.) un Anastasija Karnilova(12.kl.)Paldies viņiem!

002

Sociālā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.


Sagatavoja Irēna Ungure